หกวิธีในการช่วยส่งเสริมพนักงานหญิงในที่ทำงาน

หกวิธีในการช่วยส่งเสริมพนักงานหญิงในที่ทำงาน

ด้วยการสนทนาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ผู้หญิงจึงเริ่มตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับความหลากหลายของความเป็นผู้นำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนความคิดเห็นที่แสดงโดยผู้ร่วมให้ข้อมูลผู้ประกอบการเป็นของตนเองพลังของผู้หญิงในที่ทำงานตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ตั้งแต่การเพิ่มผลกำไรขององค์กรไปจนถึงการผลักดันนวัตกรรม ผลประโยชน์ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี ด้วยการสนทนาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ผู้หญิงจึงเริ่มตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับความหลากหลายของความเป็นผู้นำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

แต่สถานที่ทำงานล่ะ? บริษัทต่างๆรวมถึงบริษัทของเรา

เองกำลังตรวจสอบนโยบายของตนเองมากขึ้นเพื่อให้อำนาจแก่พนักงานหญิง และขับเคลื่อนการสนทนาไปสู่จุดเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความหลากหลายหรือการวางความคิดริเริ่มเพื่อให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จ สถานที่ทำงานเหล่านี้ “ต้องมี” ไม่เคยสำคัญไปกว่านี้อีกแล้ว

1. แนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้องค์กรจำเป็นต้องดึงคันโยกหลายตัวในระดับบุคคล วัฒนธรรม และองค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ผู้นำจำเป็นต้องส่งเสริมความสามารถของสตรีอย่างจริงจังและสร้างโอกาสให้สตรีเติบโตและก้าวหน้า องค์กรต่างๆ ต้องสนับสนุนสตรีอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา เสนอแนวปฏิบัติที่เป็นทางการที่มีความหมาย และให้ผู้นำมีความรับผิดชอบต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีส่วนร่วม เมื่อความคิดริเริ่มเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้น

แนวทางปฏิบัติขององค์กรที่สำคัญเหล่านี้รวมถึงการรักษา “แนวปฏิบัติด้านบุคลากร” (การจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การสืบทอดตำแหน่ง) ที่ปราศจากอคติทางเพศ บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องจัดการกับปัญหาความเท่าเทียมของค่าจ้างทั้งในอดีตและปัจจุบัน และจัดให้มีการจัดการงานที่ยืดหยุ่น (ชั่วโมงหรือสถานที่ทำงาน) เพื่อรองรับความรับผิดชอบในครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราหลงใหลที่Atteline แนวปฏิบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาทักษะของผู้นำที่มีอยู่เพื่อเรียนรู้วิธีจัดการความสามารถที่หลากหลายให้ดียิ่งขึ้น

2. แผนอาชีพที่ชัดเจนและใช้ร่วมกัน เมื่อเทียบกับผู้ชายแล้ว ผู้หญิงมักจะมีเป้าหมายในอาชีพที่ชัดเจนน้อยกว่าที่แบ่งปันกับผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตและการพัฒนาน้อยลง ผู้หญิงหยุดพักในหน้าที่การงานมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการเลี้ยงดูบุตรและความรับผิดชอบในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในการก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นจะวางแผนอาชีพของตนโดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น แบ่งปันแผนการของตนอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นตลอดเส้นทางเพื่อความก้าวหน้าต่อไป

3. การสนับสนุนตนเอง ผลลัพธ์ไม่ได้พูดเพื่อตัวมันเอง และโอกาสไม่ได้เพียงแค่ตกอยู่ในวงล้อมของเราเท่านั้น การสนับสนุนตนเองเป็นพฤติกรรมที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้ น่าเสียดายที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ (รวมถึงตัวเราด้วยในบางครั้ง) ประสบปัญหานี้ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จรู้วิธีที่จะเป็นเจ้าของจุดแข็งและความสำเร็จ แบ่งปันวิธีที่พวกเธอเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และขอโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้า

4. มีอิทธิพลขึ้น การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงค่อนข้าง

มีทักษะในการโน้มน้าวใจ โดยเฉพาะในระดับล่างและทั่วทั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงต้องเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่กว่า ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจะใช้การเปิดเผยผ่านโครงการ บทบาท และการสร้างเครือข่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญให้ดียิ่งขึ้น และมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จมากขึ้น

5. มอบหมายงาน เพื่อที่จะก้าวไปสู่บทบาทใหม่ ก้าวไปสู่ตำแหน่งระดับสูง หรือหาเวลาสำหรับโครงการและการพัฒนาที่จะช่วยในการเติบโต ผู้หญิง (และผู้ชาย) ต้องใช้ทักษะของการมอบหมาย

6. ความเชื่อว่าไม่มีสิ่งกีดขวางความเจริญก้าวหน้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีอุปสรรคทางสังคมและองค์กรที่ฝังลึกมากมายต่อความก้าวหน้าของผู้หญิง แบบแผนที่ฝังแน่นมีอยู่ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งส่งผลต่อโอกาสก้าวหน้า และนี่คือเหตุผลที่เราเขียนบทความนี้เพื่อให้ความกระจ่างแก่เพื่อนหญิงของเราและบรรลุเป้าหมายแต่ละอย่างของเรา

ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ร่วมก่อตั้งเบื้องหลังเครือข่ายร้านอาหารวีแกนชื่อดังโดย CHLOE ได้อย่างไร ก้าวไปข้างหน้าหลังจากคดีความ การล่วงละเมิดทางออนไลน์ และการแท้งลูก

ห้าปีต่อมา บริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ชัดเจนว่ามีการจัดแนวภายในใหม่ที่พูดถึงวิธีคิดและการทำงานของผู้คนในโลกของสื่อใหม่ และเราได้ปรับเปลี่ยนตามนั้น Lively มีพนักงานที่แข็งแกร่งถึง 90 คน และเรากำลังสร้างแนวทางของเราเองด้วยการสร้างแบรนด์ใหม่และการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นซึ่งวางแผนไว้สำหรับฤดูใบไม้ร่วง

ไม่มีอะไรมากที่คุณสามารถทำได้หรือเปลี่ยนแปลง คุณสามารถทำงานหนักเท่านั้น เพื่อรับมือกับการสูญเสียจอห์นในชีวิตของฉัน ฉันต้องสร้างสิ่งที่แตกต่างแต่ประสบความสำเร็จเท่ากันโดยใช้การทำงานร่วมกันเป็นรากฐาน เรากำลังเผชิญกับอนาคตด้วยอาวุธที่เปิดกว้าง”

“อย่าสร้างผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่เชื่อ แม้ว่าจะเป็นการลงทุนที่ดี” คือบทเรียนที่สอนโดยอาจารย์ของเธอในชั้นเรียนซึ่ง Dipti ใช้ในการสร้างแบรนด์ของเธอ ในทำนองเดียวกัน บทเรียนดังกล่าวจำนวนมากที่ผู้ประกอบการได้ยินจากที่ปรึกษาของพวกเขาจะแนะนำพวกเขาในเส้นทางสู่การสร้างธุรกิจของพวกเขา แต่เนื้อหาหลักแทบไม่ได้รับการยอมรับ

Credit : ufabet