แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

‎กล้ามเนื้อแกนกลางคืออะไร?‎

กล้ามเนื้อแกนกลางคืออะไร?‎

กล้ามเนื้อแกนกลางคืออะไร? เพิ่มพูนความรู้ของคุณด้วยคู่มือที่เข้าใจง่ายของเรา‎‎กล้ามเนื้อแกนกลางคืออะไร? เข้าใจผิดได้ง่ายและมักถูกมองข้ามกล้ามเนื้อแกนกลางของคุณเป็นระบบที่ซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง “แกนกลางคือกล้ามเนื้อจํานวนมากที่ทํางานร่วมกันเพื่อให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยและควบคุมได้” James Pisano ที่ปรึกษาด้านสุขภาพและการออกกําลังกายกล่าว “นี่หมายความว่ามันรวมอยู่ในการออกกําลังกายเกือบทุกอย่างในบางระดับ”‎ ‎หากคุณทํางานหนักกับ‎‎ลูกกลิ้ง abs ที่ดีที่สุด‎‎คุณอาจมองเห็นกล้ามเนื้อแกนกลางเหล่านี้ได้แม้ว่า abs  ที่มองเห็นได้จะลดลงเหลือไขมันในร่างกายต่ํามากกว่าความแข็งแรงของแกนกลางที่คุณมี และแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นพวกเขา แต่พวกเขาก็ยังคงทํางานอย่างหนักเพื่อให้คุณเคลื่อนไหวได้ตามที่คุณควรจะเป็น‎...

Continue reading...